PF 2023

Veselé Vánoce přejí děti a paní učitelky z MŠ Kostička a z MŠ U veverek.

Více

Uzavření MŠ ve školním roce 2022/2023

Usnesení  č. 566/2022

Rada města Milovic

Souhlasí s uzavřením MŠ Kostička a MŠ U Veverek, p.o. Tyršova 1500 a Komenského 581, 289 24 Milovice – Mladá v době vánočních svátků od 23.12. do 30.12.2022 a v době letních prázdnin od 1.8.2023 do 31.8.2023.

 

Začatek nového školního roku 2022/2023

Milí rodiče,

věřim, že první školkový den u vás proběhl v pohodě a v radosti😊.
Informace o průběhu školního roku, o aktivitách ve školce, o vzdělávacím programu, o platbách atd. se dozvíte na třídních schůzkách, které se budou konat 8.9. od 17 h. v jednotlivých třídách. Prosíme zkuste prijít bez dětí 😊.

Děkuji Jana Křišťanová

Více

Zvýšení školného

Vážení rodiče,

od 1.9. šk.roku 2022/ 2023 se na základě zvýšení nákladů na provoz MŠ zvyšuje cena měsíčního školného na 700,-Kč měsíčně. Částka byla projednána a schválena zřizovatelem.
Upravte si proto prosím trvalé příkazy na tuto částku.

Od úplaty jsou osvobozeny děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky.
Děkujeme vám za pochopení

Jana Křišťanová

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/2023

zápis 2 plakát

Více

Den otevřených dveří

DEN OTEVRENYCH DVER Í V MŠ U VEVEREK

Více

Vstupte do AKTUALIT

Fotografie z naší školky

Podívejte se na naší činnost