veverka Čiperka

Třída oranžová

věkové složení dětí: 2,5 – 3,5 roku

paní učitelky:
Renáta Holexová
Anna Syrovátková

Telefon do třídy:
+420 734 851 860