Platby

Výše měsíčního školného se od 1.1.2021 stanoví na 700 Kč měsíčně (nezahrnuje např. stravné).

Předškoláci (děti poslední rok až dva /odklady/ před nástupem školní docházky – povinná předškolní docházka) školné neplatí.

Splatnost školného je vždy k 15., každého měsíce. 

Při platbě na účet  uvádějte prosím VŽDY „variabilní symbol“, krerý vám bude přidělen. Jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který školné platíte uveďte do textového avíza.

Číslo účtu pro platbu školného je 2664276359/0800.

Fond rodičů (fond kultury)na kulturní pořady pro děti – 1 700,- Kč za rok (možno zaplatit ve dvou splátkách po 800,-Kč), nejpozději do 17.10. a ve druhém pololetí školního roku do 17.1.
Číslo účtu pro fond kultury je 107 – 2664276359/ 0800.

Stravné se platí firmě SCOLAREST, bližší informace k platbě za stravné se dozvíte ve školce na nástěnce SCOLARESTU.

Děkujeme vám za pochopení a dodržování termínů plateb.