Dokumenty

Žádost o plánované uvolnění dítěte
Průběh dne ve Školce
Školní řád – U Veverek

Výchovně vzdělávací proces je v MŠ Kostička koncipován v souladu se školním vzdělávacím programem „Tajemství starého dubu“, který je jako dokument volně k nahlédnutí v chodbách školy a v každé třídě u paní učitelek.

Zde je odkaz na internetové stránky města Milovice, kde jsou zveřejněny návrhy rozpočtů na rok 2022 a návrhy střednědobých výhledů na roky 2023-2024 všech příspěvkových organizací města Milovice.

Odkaz na rozpočet MŠ Kostička města Milovice nad Labem