veverka Hopsalka

Třída veverky Hopsalky

věkové složení dětí: 5 – 6 let

telefon do třídy: +420 731 471 810

paní učitelky:

Kateřina Holanová – Katka vystudovala SpgŠ v Obratani, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Její další profesní kvalifikací je chůva pro děti 0-7let. Má tři děti a bydlí v Milovicích. Mezi její koníčky patří jóga, tvoření, cestování, příroda.

Dana Lukačovičová – Pochází z Napajedel na Moravě. Bydlí v Milovicích.  Vystudovala SOŠ Sociální péče obor Výchovná a humanitární činnost. Jako učitelka MŠ pracuje od roku 2008. Mezi nejoblíbenější aktivity s dětmi patří výtvarné činnosti a pobyt a aktivity v přírodě.
Je vdaná, má 3 syny. Mezi její zájmy patří rodina, turistické a sportovní činnosti s rodinou, jízda na kole a relaxuje v přírodě.

Asistentka pedagoga – Iva Sedláčková