Dokumenty

Projekty, které se staly v Kostičce tradicí
Koncepce mateřské školy Kostička
Školní řád
Žádost o plánované uvolnění dítěte z MŠ Kostička

Výchovně vzdělávací proces je v MŠ Kostička koncipován v souladu se školním vzdělávacím programem „Se skřítkem Rozekvítkem blíž k přírodě“, který je jako dokument volně k nahlédnutí v chodbách školy a v každé třídě u paní učitelek.

Odkaz na rozpočet MŠ Kostička města Milovice nad Labem