Platby

Výše školného pro školní rok 2017/ 2018 byla stanovena na 500 Kč měsíčně (nezahrnuje např. stravné).
Předškoláci (děti poslední rok až dva /odklady/ před nástupem školní docházky – povinná předškolní docházka) školné neplatí.
Splatnost školného je vždy k 15., každého měsíce. 
Při platbě na účet  uvádějte prosím i jméno a příjmení dítěte a měsíce, za které školné platíte.
Číslo účtu pro platbu školného je 2664276359/0800.
Fond rodičů (fond kultury)na kulturní pořady pro děti – 1 400,- Kč za rok (možno zaplatit ve dvou splátkách po 700,-Kč), nejpozději do 17.10. a ve druhém pololetí školního roku do 17.1.
Číslo účtu pro fond kultury je 107 – 2664276359/ 0800, variabilní symbol je číslo přihlášky vašeho dítěte nebo uvádějte jméno dítěte.
Stravné se platí firmě SCOLAREST, bližší informace k platbě za stravné se dozvíte ve školce na nástěnce SCOLARESTU.
Děkujeme vám za pochopení a dodržování termínů plateb.