Projekty EU


_________________________________________________________________________

Projekt – OP JAK – Šablony
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Projekt – Šablony III
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Projekt – Šetření energií

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Projekt – Erasmus KA2
_________________________________________________________________________

 


Naše druhé společné setkání projektu Erasmus KA2,

Plant  a tree, plant your future – Zasaď strom, zasaď svoji budoucnost,

proběhlo v Polsku ve městě Bydgoszcz. Projekt, do kterého jsou zapojeny tři státy EU – Česká republika, Slovensko a Polsko, je plný nových zkušeností a informací, a to nejen v oblasti environmentální výchovy.

První den jsme si prohlédli město a jeho památky a seznámili se s programem na celý týden. Během týdne jsme měli možnost navštívit Museum mýdla a špíny, Eko zahradu s tvořivou dílnou a prohlédli jsme si partnerskou mateřskou školu. Navštívili jsme městečko Ciechocinek s unikátními solnými lázněmi, historické město Toruň, které je známé jako rodiště Mikoláše Kopernika, a také město perníku. Ochutnali jsme i polské speciality.

To vše nám pomohlo přiblížit kulturu, zvyky a tradice této země. Polské kolegyně nám s ochotou předvedli postupy a metodiky používané v jejich každodenní práci. Byla to pro nás velká inspirace a načerpání mnoha nových zkušeností.

Součástí tohoto projektu byla také prezentace zadaných úkolů, které jsme plnili společně s dětmi: sázení, separace – recyklace a ochrana životního prostředí (fauna a flora). A v neposlední řadě plánování dalších společných úkolů a přípravy na naše poslední setkání.

Koncem týdne proběhla na zahradě  místní mateřské školy Podzimní slavnost, které se zúčastnili všichni členové projektu. Měli jsme možnost prezentovat naší zemi, město a mateřskou školu všem přítomným dětem, rodičům i pedagogům.

Součástí této slavnosti bylo i sázení stromů na zahradě MŠ. Ve stejný den také o projektu promluvili zástupci jednotlivých zemí, a to v regionální televizi. Rozloučení a zakončení tohoto krásného týdne proběhlo na půdě mateřské školy, předáním certifikátů.

Tím ale projekt nekončí. V květnu 2019 proběhne společné týdenní setkání u nás v Milovicích v MŠ Kostička. Máme se tedy na co těšit.

Za MŠ Kostička projektový tým:
Lenka Gramerová
Stanislava Heuslerová
Jana Křišťanová


 

První společné setkání projektu Erasmus KA2,

Plant a tree, plant your future – Zasaď strom, zasaď svoji budoucnost,

proběhlo na Slovensku ve městě Tornaľa. Projekt, do kterého jsou zapojeny tři státy EU – Česká republika, Slovensko a Polsko, je pro nás přínosem nových zkušeností a informací a to nejen v oblasti environmentální výchovy. První den došlo ke společnému setkání paní učitelek a přivítání všech účastníků na radnici města Tornaľa. Přivítala nás primátorka se svým týmem a zároveň proběhla diskuze o našem projektu.

Během týdne jsme měli možnost navštívit stacionář pro seniory, základní školy slovenské ale i maďarské, přípravné třídy a hlavně mateřské školy. Nechyběla ani prohlídka místních památek, města Košice, Rožňavy ale i ochutnávka slovenských specialit. Slovenské kolegyně nám s ochotou předvedly jejich postupy a metody práce s předškolními dětmi. To vše nám pomohlo přiblížit kulturu, zvyky a tradice této země a bylo pro nás velkou inspirací s načerpáním mnoha nových zkušeností.

Součástí projektu bylo i představení zemí, měst a mateřských škol zúčastněných států formou prezentací a následné diskuze. Vybírali jsme z předložených návrhů společného logo a plánovali časové rozvržení aktivit dvouletého projektu. Těmito aktivitami se rozumí mimo jiné sázení, separace a recyklace, zužitkování recyklovaného odpadu, ochrana životního prostředí – flora a fauna, výstavy dětských prací. Všechny tyto aktivity budou absolvovány samozřejmě s dětmi v mateřských školách.

Zakončení prvního mezinárodního meetingu proběhlo v místní mateřské škole formou setkání všech účastníků, rodičů a pedagogů. Přítomna byla i regionální televize. Měli jsme možnost shlédnout vynikající vystoupení dětí v tradičních krojích, vystoupení žáků umělecké školy a slavnostní předání certifikátů jednotlivým účastníkům se závěrečným hodnocením celé akce. Další společné setkání nás čeká v říjnu 2018, kdy navštívíme Polsko, konkrétně město Bydgoszcz a vybranou mateřskou školu. V květnu 2019 proběhne společné týdenní setkání u nás v Milovicích v MŠ Kostička. Máme se tedy na co těšit ☺

Za MŠ Kostička projektový tým:
Lenka Gramerová
Stanislava Heuslerová
Jana Křišťanová


 

Zasaď strom, zasaď svoji budoucnost

…aneb nový mezinárodní  projekt, kterého se bude MŠ Kostička účastnit.

Naše mateřská škola je poměrně nová, založená roku 2011 v obci Milovice – Mladá, kde je mnoho rodin s malými dětmi. Od počátku je zaměřená na komunikaci a environmentální výchovu. Během sedmi let se nám podařilo získat grant z EU prostřednictvím Státního fondu životního prostředí na projekt Zahrada v přírodním stylu a též jsme získali titul Školka blízká přírodě. Envirometální výchova je součástí každého dne v MŠ a činností s nimi spojenými. V MŠ máme i koordinátorku EV, která vytváří ve spolupráci s týmem projekty na téma byliny, voda, třídění odpadu, zdravé stravování atd.

Tento rok jsme byli osloveni a přizvaní k mezinárodnímu programu Erasmus+ Zasaď strom, zasaď svoji budoucnost. Jedná se o dvouletý projekt, kterého se bude účastnit za ČR MŠ Kostička, Slovensko MŠ Ovoda Tornala a Polsko MŠ Przedszkole nr 66  Bydgoszcz. První společné týdenní setkání proběhne na Slovensku v únoru 2018. Druhé na jaře v Milovicích a třetí začátkem příštího školního roku v Polsku. Za každý stát je vyslán projektový tým sestaven z 3-4 pedagogů, kteří budou reprezentovat svou MŠ a získávat potřebné informace a zkušenosti.

Co je cílem tohoto projektu? Spolupráce v oblasti inovací, výměna osvědčených postupů, zlepšení vědomostí dětí a pedagogů o životním prostředí a ochraně životního prostředí. Dále upevnění vědomostí o partnerských krajinách, posílení kompetencí pedagogů v anglickém jazyce a IT kompetencí. Součástí projektu je zapojení široké veřejnosti a zkrášlení okolí našeho města, ve kterém žijeme.

Již nyní se těšíme na vzájemnou spolupráci, získávání nových zkušeností a poznávání jiných kultur.

Za MŠ Kostička projektový tým:
Lenka Gramerová
Stanislava Heuslerová
Jana Křišťanová