Skřítek Štístko

V červené třídě přebývá společně s dětmi skřítek Štístko, věkové složení dětí je 3 – 6 let.
Telefon: 602 263 289

Paní učitelky

Ivana Kuncová – vystudovala gymnázium v Mladé Boleslavi a SŠ Maja obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Má 3 děti – 2 dcery a syna. Mezi její zájmy patří rodina, příroda, hudba a tanec. Bydlí v Milovicích.
Tereza Švarcová – vystudovala střední školu v oboru Veřejnosprávní činnost a v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mezi její zájmy patří hudba, cvičení a cestování.
Ivana Votrubcová – asistentka pedagoga
Kateřina Válková – je vdaná má dceru a syna. Nyní je na mateřské dovolené. Vystudovala Střední pedagogickou školu Maja se zaměřením na předškolní pedagogiku. Věnuje se výtvarným činnostem, zejména keramické tvorbě v předškolní výchově. Mezi její zájmy patří hudba, hra na klavír, turistika a relaxace.