Skřítek Štístko

V červené třídě přebývá společně s dětmi skřítek Štístko, věkové složení dětí je 5 – 6 let.

Telefon: 602 263 289

Paní učitelky

Dana Kopecká – vystudovala SOŠP v Praze v Dejvicích. Pochází z Rožďalovic, ale nyní žije v Milovicích. Několik let se věnovala mažoretkám a nyní mezi její záliby patří pečení, procházky v přírodě s pejskem a jízda na koni.

Veronika Frýdková – původně pochází ze Sadské, ale nyní žije v Milovicích. Střední školu vystudovala v oboru hotelnictví a turismus a poté nastoupila na VOŠ speciálně pedagogickou a sociální. Od dětství se věnuje sportu, několik let hrála basketbal. I v současné době je sportovně aktivní. Má ráda zvířata, nejradši tráví čas v přírodě a také ráda podniká výlety.

asistentka pedagoga – Eva Zemanová