Skřítek Smíšek

Ve žluté třídě

přebývá spolu s dětmi skřítek Smíšek, věkové složení dětí je 5 – 6 let

Telefon 702 051 617

Paní učitelky

Stáňa Heuslerová – vystudovala Střední zdravotní školu v Praze obor všeobecná zdravotní sestra. Dále vystudovala SOŠ Mills, obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Je vdaná, má 2 děti – dceru a syna. Mezi její zájmy patří rodina, příroda, zpěv, plavání a lyžování. Dále se zajímá o hudbu a výtvarnou výchovu. Bydlí v Milovicích.

Valerie Kozlová – je studentka 3. ročníku Univerzity J.E. Purkyně, obor předškolní a speciální pedagogika. Vystudovala VOŠ Palestra, obor sportovní management. Mezi její zájmy patří plavání, cestování, saunování, příroda, adrenalin. Je tenisovou trenérkou dětí.

Ivana Votrubcová – asistentka pedagoga