Skřítek Kulihrášek


V zelené třídě přebývá spolu s dětmi skřítek Kulihrášek, věkové složení dětí je 3 – 4 let

Telefon: 602 263 294

Lenka Gramerová – vystudovala SOŠ s ekonom. zaměřením, v roce 2013 dokončila druhou maturitou nástavbové studium na SOŠ MILLS – obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Je vdaná a má 2 syny. Mezi její zájmy patří rodina, zahrada, četba, zpěv a hra na rytmické hudební nástroje (především lžíce), dále hraje na kytaru i klavír.

Alena Blechová – je vdaná, má dva syny, dva vnuky. Mezi její zájmy patří rodina, zahrada, hra na kytaru, a banjo, zpěv, příroda. Dalšími zájmy a zároveň i druhým zaměstnáním je pečení a zdobení perníčků, výroba skleněných vitráží a výroba skleněné mozaiky. V tomto směru spolupracuje i s MDDM v Čelákovicích, se Skanzenem v Přerově nad Labem,  kde pořádá řemeslné dílny a kurzy pro děti i dospělé. Bydlí  s rodinou v Ostré

Martina Vondráčková – asistentka pedagoga