Skřítek Kulihrášek

V zelené třídě přebývá spolu s dětmi skřítek Kulihrášek, věkové složení dětí je 5 – 6 let
Telefon: 602 263 294

Paní učitelky

Kateřina Čelustková – vystudovala SPgŠ – obor „Učitelství pro MŠ“. Zajímá se o hudbu, zpěv, dramatickou a výtvarnou výchovu, věnuje se amatérsky divadlu. Baví jí hra na různé hudební nástroje, mimo jiné klavír a kytara. Žije v Milovicích.
Lenka Gramerová – vystudovala SOŠ s ekonom. zaměřením, v roce 2013 dokončila druhou maturitou nástavbové studium na SOŠ MILLS – obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Je vdaná a má 2 syny. Mezi její zájmy patří rodina, zahrada, četba, zpěv a hra na rytmické hudební nástroje (především lžíce), dále hraje na kytaru i klavír.