Skřítek Kulihrášek


V zelené třídě přebývá spolu s dětmi skřítek Kulihrášek, věkové složení dětí je 4 – 6 let

Telefon: 602 263 294

Lenka Gramerová – vystudovala SOŠ s ekonom. zaměřením, v roce 2013 dokončila druhou maturitou nástavbové studium na SOŠ MILLS – obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Je vdaná a má 2 syny. Mezi její zájmy patří rodina, zahrada, četba, zpěv a hra na rytmické hudební nástroje (především lžíce), dále hraje na kytaru i klavír.

Ivana Kuncová – vystudovala gymnázium v Mladé Boleslavi a SŠ Maja obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Má 3 děti – 2 dcery a syna. Mezi její zájmy patří rodina, příroda, hudba a tanec. Bydlí v Milovicích.