Strom z papíru nebo papír ze stromu

V rámci celoškolního projektu se zaměřením na environmentální výchovu s názvem
„Strom z papíru nebo papír ze stromu?“
vyhlašujeme v naší školce sběr starého papíru.
Budeme sbírat řádně svázané balíky s roztříděným papírem zvlášť na
– kartony
– časopisy a noviny, letáky
– pokreslené či popsané papíry.
Někteří hodní tatínkové se nabídli, že budou sběr vozit do sběrny do Prahy. Za získané peníze bychom chtěli koupit do MŠ dětské zahradnické nářadí pro práci na školní zahradě, aby se všechny děti mohly zapojit do jejího zvelebování. Záměrem projektu je ukázat dětem, že i ony se mohou podílet na péči o přírodu a životní prostředí kolem sebe. Děti ve školce vyrábějí výrobky z papíru, na papír kreslí, také ho ale mačkají a vyhazují a neví, proč ve školce papír do odpadu třídíme. V rámci našeho projektu chceme dětem ukázat, proč je dobré papír třídit, co vše se dá z recyklovaného papíru vyrobit a také, co vše výrobě papíru předchází.  Pokud nás chcete v projektu podpořit, přineste nepotřebný papír. Můžete jej přinést nejlépe v odpoledních hodinách do chodby před šatnu třídy, do které vaše dítě chodí. Také to prosím sdělte paní učitelce v příslušné třídě.
Předem vám děkujeme za spolupráci a pochopení.