SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY

 

Projekt je určený pro děti

 

od 3- 6 let z řad mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin z ČR i zahraničí. Do projektu je zapojeno více než 100000 dětí. Vše je zaměřeno na nejmladší generaci. U této věkové kategorie je velmi důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějšímvěku dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základn

pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života. To vše díky postavičkám zvířátek, která nás všemi aktivitami provázejí. Hlavní postavou je Sokol Pepík, kterému pomáhají ostatní zvířátka. Každé z nich má na starosti jiný druh pohybové aktivity. Kobylka Emilka- přirozená cvičení, opička Hanička- obratnost, ježeček Mareček- dovednosti s míčem, veveruška Věruška- rozvíjení poznání a beruška Danuška – netradiční činnosti. Každá věková kategorie má svůj pracovní sešit, ve kterém jsou zahrnuty všechny popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a obtížnosti k danému věku dítěte. 

Díky akreditovaným seminářům byly paní učitelky proškoleny a mohou tak dětem nabídnout celou řadu podnětů, které jsou spojeny se zdravým pohybem. Naše MŠ se dlouhodobě zaměřují na podporu zdravého životního stylu-program Zdravá Abeceda a na rozvoj přirozeného pohybu. Proto nás tento projekt ihned zaujal a již druhým rokem se zvířátky cvičíme.

 

 

 

 

 

 

CVIČÍME se SOKOLEM