Popis projektu „Zdravá Abeceda“

 

Krátkodobý projekt na školní rok 2020/2021

Fotogalerie – projektu

 

Děti se dnes rodí na svět, který je jiný, než býval. Lidé se v něm nemusejí hýbat, a přesto neumírají hlady. Naopak, přijímají více energie, než vydají a náš pravěký metabolismus s tím neumí naložit lépe, než že přebytečnou energii uloží do tukových zásob. Ty byly dobré v dobách, kdy přicházely tuhé zimy, období hladu, zranění. Dnes namísto nich přichází obezita.

Přejeme si, aby se jí naše děti vyhnuly, a věříme, že společnou aktivitou zlepšíme i kvalitu našeho vlastního života. Postupně dětem předáváme zodpovědnost za vlastní život společně se znalostí toho, jak sním dobře nakládat. Věříme, že společnou aktivitou zlepšíme i kvalitu našeho vlastního života.

Cílem zdravé abecedy je vybavit děti kompetencemi, neboli připraveností k samostatnému řízení vlastní životosprávy:

Chci – děti mají vnitřní motivaci pro zdravé rozhodování
Umím – děti mají potřebné znalosti a dovednosti
Mohu  – děti žijí v prostředí, které jim umožňuje realizovat zdravou volbu
4 domény zdravého životního stylu:

·      POHYB

·      VÝŽIVA

·      VNITŘNÍ POHODA

·      ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

A+B+C= zdravé návyky dětí

 

A. Děti si osvojí zdravé návyky, když

·      Tématu zdraví věnují pozornost

·      Ví, podle čeho se mají rozhodovat

·      Dostávají podporu a zpětnou vazbu od rodičů, učitelky a ostatních dětí

 

B. Proto je důležité, aby učitelé v MŠ

·      Zařadili do ročního plánu témata, která obsahují tématiku zdraví

·      Využívali pyramidy zdravého životního stylu

·      Vytvářelo situace, ve kterých se mohou děti samostatně rozhodovat podle zásad zdravého životního stylu a také dávat a přijímat zpětnou vazbu na tato rozhodnutí

 

C. A aby rodiče dětí

·      Věděli, co se ve školce děje a jak mohou sami učitelku a děti podpořit

·      S dětmi plánovali, prováděli a vzpomínali na rodinné události pomocí pyramid a zásad zdravého životního stylu

·      Postupně předávali odpovědnost za rozhodování a dodržování návyků samotným dětem