Podporujeme společné čtení rodičů s dětmi

Vytvořili jsme společně s vámi, s rodiči, „Kostičkovou knihovnu“.
Můžete si vypůjčit dětské knihy ze školky domů, společně s dětmi je přečíst a poté zase vrátit do knihovny.
Půjčit knihy si můžete každý den v odpoledních hodinách u paní učitelek v jednotlivých třídách. Toto může udělat jen ten, kdo bude v Kostičkové knihovně zaregistrovaný a bude mít uhrazený roční registrační poplatek 100 Kč. Ten využijeme na nákup dalších knížek nejen pro děti, ale také odborných pro rodiče. Které dítě bude přihlášeno do Kostičkové knihovny, dostane průkazku pro čtenáře, do které se bude zaznamenávat, jakou knihu si vypůjčilo.