Květen – měsíc jógy

Květen není jen „měsícem lásky“, jak se říká, ale v Kostičce je to také měsíc, kdy s dětmi cvičíme dětskou jógu. Jógové prvky cvičení zařazujeme nejen při rozcvičkách, ale také během dne. Jedná se o hravou formu dětské jógy, která slouží ke zlepšení držení těla dětí, k pružnosti a ohebnosti svalů a ke zlepšení celkové pohyblivosti a kondice dětí. Cvičení prokládáme relaxační hudbou, motivačními pohádkami a říkankami s obrázky. Máme látkové hračky – kočičku Salambu a pejska Jogiho, kteří cviky dětem mohou předvést. Pro děti je zařazování netypických cviků velmi zajímavé a atraktivní a jógu cvičí velmi rády.