Začátek školního roku 2015/16

Nový školní rok začíná v úterý 1.září. Seznamy nově přijatých dětí a jejich rozdělení do tříd budou vyvěšeny na dveřích školky od 31.8.
Novinkou bude mimo jiné to, že mateřská školka bude samostantně zajišťovat praní lůžkovin i ručníků.
Z tohoto důvodu jsme nuceni zvýšit školné na 500 Kč měsíčně. Děti v posledním roce předškolní docházky 1 rok školné neplatí.
Třídní schůzky, na kterých se dovíte všechny potřebné informace ohledně chodu a provozu školky, ohledně všech plateb a dalších informacích, které vás budou zajímat, se budou konat 9. září 2015 od 17 hodin ve školce.