Začátek nového školního roku

Vážení rodiče,
v pondělí 4.9. startujeme v Kostičce nový školní rok 2017/2018. Prosíme vás, přiveďte děti do 8 hodiny do MŠ. Pokud již nyní víte, že v pondělí s dítětem nepřijdete, napište mail nebo sms zprávu, aby nebylo vašedu dítěti účtováno stravné. Také pokud víte, že vaše dítě půjde domů po obědě, prosíme vás o předchozí informaci.
Vše ostatní ohledně plateb školného, stravného a o průběhu celého školního roku, se dozvíte na třídní schůzce, která proběhne ve třídách ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 17 hodin. Vzhledem k tomu, že se na schůzce budou probírat důležité informace, neberte děti pokud možno s sebou.
Další informace o tom, co mají mít děti do školky s sebou a také něco o jejich adaptaci ve školce se dočtete na webu Kostičky v sekci Přijímání dětí – Co potřebují děti do MŠ.
Těšíme se na vás a vaše děti