Uzavření MŠ ve školním roce 2017/2018

Vážení a milí rodiče,
uzavření MŠ Kostička je plánováno a odsouhlaseno Radou Města Milovic dne 1.11.2017 na následovné období :
Vánoční prázdniny : od 27.12 2017 do 2.1.2018
Hlavní letní prázdniny: od 2. 7. do 31. 7. 2018

Vánoční prázdniny Letní prázdniny
ZŠ a MŠ Juventa 27. 12. – 2. 1. 2018 2. 7. – 31. 7. 2018
MŠ U Broučků 27. 12. – 2. 1. 2018 2. 7. – 31. 7. 2018
MŠ Sluníčko 27. 12. – 2. 1. 2018 1. 8. – 31. 8. 2018
MŠ Kostička 27. 12. – 2. 1. 2018 2. 7. – 31. 7. 2018

Děkujeme vám za pochopení…