Uzavření MŠ ve školním roce 2016/17

Vážení rodiče,
Kostička bude uzavřena v době vánočních prázdnin, t.j. od 23.12.16 do 2.1.2017 včetně. To znaměná, že v pondělí 2.ledna bude školka ještě uzavřená. V provozu bude opět od 3.ledna 2017.
O hlavních prázdninách bude MŠ Kostička uzavřena celý srpen 2017. V červenci bude školka v provozu.
Zajistěte si prosím včas náhradní prázdninové umístění dětí v jiné MŠ.
Děkujeme vám za pochopení.
Výpis z usnesení RM č.34/2016 ze dne 2.11.2016
Rada města Vaši žádost o uzavření MŠ Kostička, příspěvková organizace Milovice -Mladá v době prázdnin ve školním roce 2016/2017 v období vánočních a hlavních letních prázdnin projednala a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 598/2016
Rada města
a) schvaluje uzavření provozu příspěvkové organizace „Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace Milovice – Mladá“ v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017,
b) schvaluje uzavření provozu příspěvkové organizace „Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace Milovice – Mladá“ v období hlavních letních prázdnin od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.