Uzavření MŠ Kostička ve šk. roce 2015/16

Rada města na svém jednání dne 5.11.2015 projednala návrh na uzavření mateřských škol ve školním roce 2015/2016 v období vánočních a hlavních letních prázdnin a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 679/2015:
Rada města
a) schvaluje uzavření provozu příspěvkové organizace „ Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace Milovice – Mladá“ v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016,
b) schvaluje uzavření provozu příspěvkové organizace„ Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace Milovice – Mladá“ v období hlavních letních prázdnin od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Další informace k prázdninovému provozu najdete v sekci Letní prázdninový provoz.