Soutěž „sběr s panem Popelou“

V letošním školním roce se Kostička poprvé zúčastňuje soutěže ve sběru papíru, kterou vyhlásila společnost ASA.
Naším cílem není, abychom byli ve sběru první. Chceme využít situace, kdy když učíme děti třídit odpad, tak nemusíme za vytříděný papír platit za jeho odvoz, ale naopak, za vytříděný papír peníze získáváme. Není to vysoká částka, ale každá koruna, kterou můžeme získat ve prospěch dětí, je dobrá.
Na výsledky soutěže se můžete podívat na: www.asa.cz. Zatím jsme v tomto školním roce získali za sběr papíru 5152,- Kč.
Za část těchto peněz navštívily všechny děti Muzeum řemesel a knihovnu v Čelákovicích, zbylé peníze využijeme na dárečky pro děti k MDD.
VŠEM, kteří sbírají a nosí papír do kontejneru do Kostičky MOC DĚKUJEME!