Sloučení MŠ Kostička a MŠ U veverek

Od 1. 9. 2018 dochází ke sloučení dvou milovických mateřských škol. MŠ U veverek se odděluje od ZŠ Juventa a slučuje se s MŠ Kostička.
Oficiální název organizace bude i nadále MŠ Kostička, příspěvková organizace Milovice-Mladá, ale s tím, že bude mít ještě jedno pracoviště a to MŠ U veverek s odlišnou adresou Komenského 581, Milovice.
Webové stránky pro MŠ U veverek se nyní začínají vytvářet.  Děkujeme vám, že budete trpěliví. Všechny informace pro  rodiče dětí z MŠ U veverek se můžete dočíst prozatím na nástěnkách v MŠ U veverek a poté také zde.