PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MŠ Kostička a MŠ U Vevrek zajišťuje v měsíci červenci prázdninový provoz pro děti z MŠ Sluníčko.

Od pondělí 24.5. si můžete v Kostičce, ul. Tyršova 1500, vyzvedávat a zároveň i vyplňovat přihlášky na léto.

Školné na měsíc je 600,-Kč, který prosíme uhradit zároveň s odevzáním přihlášky.

Pokud vaše dítě z různých důvodů do MŠ o prázdninách nenastoupí, bude mu školné v plné výši vráceno.

Děti, které jsou v tomto školním roce 2020/21 již předškoláci, školné neplatí.