Poděkování

Náš velký dík patří všem rodičům, kteří nás přišli ve čtvrtek 20.9. podpořit ve snažení vytvořit pro děti z Kostičky na zahradě záhonky,  které by si mohly děti samy obhospodařovat. Kde by se mohly samy děti starat o rostliny a zeleninu, kterou tam společně zasadíme a snad i vypěstujeme.
Dále – během pondělí 24.9. – středy 26. 9. proběhne ve školce plošné vyšetření řeči dětí (logopedický screening).
Vše proběhne prostřednictvím hry s logopedickou asistentkou. Rodiče budou informováni o výsledku, případně potřebné nápravě.