Poděkování za spolupráci a přání šťastného roku 2013

Děkujeme  rodičům, kteří se podílejí na chodu školky a všem přejeme šťastný nový rok!
Náš velký dík patří:
tatínkovi Adámka Čápa, který odváží sběr papíru ze školky do sběrny
všem rodičům, kteří pilně nosí dál svázané balíky papíru
mamince Rozárky Stojčevské, za dodání podzimních chryzantém, které zdobily vchody do Kostičky
všem rodičům, kteří nosí pro děti papíry na kreslení a další výtvarné a pracovní pomůcky, drobné hračky
všem rodičům, kteří pomáhali při pracích na školní zahradě
rodičům Adélky Korbelové, kteří darovali před Vánoci pro školku starší pračku.
Prosíme a hledáme šikovnou maminku nebo babičku, která by mohla ušít pro holčičky jednoduché princeznovské sukně a závoje. Látky a záclonovinu máme k dispozici.