Poděkování

Speciální velký dík patří panu Chromcovi a panu Veselkovi, kteří přišli do školky ve státní svátek – 1. máje a společně s manželkami a dětmi nám osázeli velkou část vrbičkového bludiště. Nyní můžeme s dětmi vrbové proutky zaplétat a zalévat, abychom vytvořili husté, pěkně zarostlé vrbové stěny…