Nejpilnější čtenáři Kostičkové knihovny

Milí rodiče,
Kostičkovou knihovnu jsme pro děti otevřeli v březnu tohoto roku. V provozu je tedy celkem čtyři měsíce, během nichž si děti mohly půjčovat nejrůznější knihy, které jste nám donesli, nebo školka zakoupila.  Ze všech tříd se přihlásilo 33 malých čtenářů, kteří mají zájem o knihy a rodiče je v jejich zájmu maximálně podporují. Jsme rády, že knihovna dobře funguje a děti si knihy půjčují.
Proto jsme se rozhodly vyhlásit nejlepší čtenáře a odměnit je dárkem. Jsou to děti, které si nejčastěji půjčovaly knížky:
Červená třída: NATÁLKA MAHELOVÁ, DAVÍDEK DURČÁK
Zelená třída: KAČENKA ŠOCHMANOVÁ, KRISTÝNKA SLABÁ, HONZÍK URBAN
Modrá třída: VOJTÍK TUREK
Proč je důležité čtení v životě dítěte?
K tomu, aby člověk dokázal komunikovat s okolím, porozuměl tomu, co se kolem něj děje, potřebuje být čtenářsky gramotný. Čtení potřebujeme nejen pro vzdělávání a získávání informací, ale také pro komunikaci ve společnosti.
Malý čtenář
Z dítěte se v tomto období stává první čtenář, který poslouchá a jemuž předčítáme. Čtenář, který přemýšlí o textech, prohlíží si knížky a ilustrace a získává k nim vztah, aby se také jednou stal aktivním čtenářem. Sám sice ještě nečte, ale utváří se jeho motivace, vztah ke psané řeči, zrakové a sluchové vnímání, představivost a paměť….
Podporujme a veďme společně naše děti k lásce a vztahu ke knihám.