Mikuláš v Kostičce

V pondělí 5. prosince přijde v dopoledních hodinách do školky Mikuláš s andělem a čertem.
Každé dítě dostane od Mikuláše malý balíček a ještě další od společnosti Eurest, která zajišťuje ve školce stravování. Společně si všichni zazpívají čertovské a mikulášské písničky a básničky.
Vánoční besídky pro rodiče a posezení u vánočních stromečků se bude v jednotlivých třídách konat v týdnu od 12. – 16. prosince v odpoledních hodinách. Bližší informace se dozvíte na nástěnkách ve svých třídách.