Informace k začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

prosíme vás, abyste první den přivedli vaše dítě do školky do 8 hodin.

Rozmístění dětí do tříd bude napsáno na dveřích kanceláře MŠ Kostička.

Na nástěnkách v šatnách budou napsána tel.čísla jednotlivých tříd, ta si prosím opište.

Další informace se dozvíte od paní učitelek ve třídách.

Třídní schůzky, kde budete seznámení se školním programem a dalšími dokumenty, též s platbami a akcemi MŠ, budou  9.září od 17 hodin ve školce v jednotlivých třídách.

Do té doby prosím nic nikam neplaťte, na tř.schůzkách se dozvíte vaše kontrolní číslo (variabilní symbol na platby do Kostičky). Též dostanete pro vaše dítě přihlášku ke stravování.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na vás i vaše děti 🙂