Desatero pravidel chování po znovuotevření jaro a léto 2020

Desatero pravidel chování v MŠ Kostička a v MŠ U Veverek  po znovuotevření jaro a léto 2020

1)    při vstupu do MŠ  u vchodu si  dospělí vydesinfikují ruce (dítě doprovází do budovy pouze jedna osoba)

2)  při prvním vstupu dítěte do MŠ po nouzovém stavu předají rodiče paní učitelce podepsané prohlášení o tom, že se dítě v uplynulých dnech nesetkalo s nikým, kdo by byl infekčně nemocen
(prohlášení najdete na tomto webu pod tímto textem, můžete ho vyplnit také v MŠ)

3)  převléknou dítě a předají neprodleně paní učitelce do třídy

4)  paní učitelky se budou denně ptát na zdravotní stav dítěte a členů rodiny

5)  pokud se paní učitelce dítě nebude jevit jako zdravé, může dítěti změřit teplotu bezdotykovým teploměrem a to i kdykoliv během dne

6)  pokud dítě bude mít zvýšenou teplotu, či bude jevit známky jakéhokoliv onemocnění včetně rýmy, kašle, zvracení, atd. bude kontaktovat učitelka rodiče a ti jsou povinni si neodkladně dítě vyzvednout

7)  děti si při vstupu do třídy budou také otírat ruce desinfekcí ( co nejšetrnější k dětské pokožce)

8)  během dne budeme pokud možno co nejvíce činností provádět na zahradě, včetně jídla

9)  v MŠ se bude klást zvýšená pozornost na otírání frekventovaných povrchů – kliky, futra u dveří, baterie, umyvadla, toalety, stolečky, hračky

10) každé dítě si bude do školky nosit svojí podepsanou lahev na pitný režim během dne

Vážení rodiče,

prosíme vás o maximální součinnost v této mimořádné době a o dodržování všech výše uvedených pravidel. Pokud zamlčíte zdravotní problémy vaše či vašeho dítěte,  můžete ohrozit všechny.
Poté bude uzavřena opět celá školka.

Žádáme vás také o to, abyste při předávání dítěte či u jeho vyzvedávání používali v areálu mateřské školy roušky.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na opětovné setkání s vámi i vašimi dětmi J

Kolektiv MŠ Kostička a MŠ U Veverek

Desatero pravidel chování

Čestné prohlášení