Školní rok 2019/2020

Všeználci muzikanti

Měsíc knihy

Všeználci spaní s předškoláky

Všeználci v Mirákulu

Den dětí u Všeználků

Všeználci a vesmír

Učíme se zdravě se hýbat

Měsíc knihy

Všeználci – hudebníci

Oslava narozenin u Všeználků

Karneval

Umíme si pěkně hrát

Oslavy narozenin u Všeználků

Cesta Tří králů

Bojujeme proti bacilům

Všeználci si umí pěkně hrát

Oslavy narozenin u Všeználků

Cesta tří králů

Bojujeme proti bacilům

Mikuláš s čertem a andělem u Všeználků

Dřevíčková dílnička

Všeználci vyrábí věnce

Příprava na Svatého Martina

Všeználci poznávají les a zvířátka

Všeználci vyrábí mandaly

Všeználci v lese

Všeználci pracují s interaktivními pomůckami

Všeználci pracují s přírodninami

Draci u Všeználků

Ovoce – poznáváme – ochutnáváme

Jablečný štrůdl a ovocné špízy…

Zelenina – poznávame, vytvaříme „zelňáka“, vaříme dýňovou polévku…

Brambory – počítame, přiřazujeme, pečeme a pak jíme

Cvičíme na zahradě

Sofinka narozeniny

Hrajeme si…