Školní rok 2013/2014

Jak se u Všeználka společně kreslí a peče švestkový koláč

Všeználci pečou brambory

Po Vánoční besídce u Všeználků

Děkujeme všem rodičům, kteří zůstali se svými dětmi ve třídě a užili si společně předvánoční podvečer…