Školní rok 2012/2013

Všeználci píší dopis

Velikonoční dílnička s rodiči

Děti si s pomocí rodičů vyráběly velikonoční dekorace. Společně jsme strávili hezké odpoledne.

Ze života Všeználků