Začátek školního roku

Vážení rodiče,
blíží se začátek školního roku a tak mi dovolte pro vás pár informací.
Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno od pondělí 29.8. na dveřích kanceláře mateřské školy.
Některé děti zůstávají ve svých třídách, některé přejdou do tříd jiných pouze z důvodu ne velkého věkového rozdílu v kolektivech.
Nově přijaté děti doplní stávající kolektivy, všechny třídy budou věkově smíšené.
Rodiče nově přijatých dětí se mohou s paní učitelkami ve svých třídách dohodnout na postupné adaptaci jejich dětí, mohou s dětmi krátký čas ve školce pobýt, děti mohou do školky přivést pouze na pár hodin.
Třídní schůzka pro rodiče, kde se dozvíte všechny informace o průběhu dne ve školce, platbách, o stravování, o nabízených kroužcích a tak dále, bude ve středu 7. 9. od 17 hodin.
Prosíme vás, abyste na schůzky pokud je to možné děti nevodili, abychom měli na informace a úřadování dostatek klidu :).
Těšíme se vás a vaše děti.