Uzavření MŠ Kostička ve šk. roce 2013/2014

Rada města Milovice schválila na svém jednání 2.9. 2013  uzavření Mateřské školy Kostička
v době Vánočních prázdnin  23.12. 2013 – 3.1. 2014
v době letních prázdnin 30.6. – 1.8. 2014
Děkujeme vám za pochopení.