Pozor pro děti, které již chodily do Kostičky…

Vážení rodiče a milé děti ze Zelené a Žluté třídy…
Paní učitelka Gábina má miminko a odešla na mateřskou a místo ní nastupuje do školky nová paní učitelka Jolana Pokorná. Při té příležitosti se paní učitelky ze žluté třídy Smíšek-Lenka a Kačka i se „svými dětmi“ stěhují do zelené třídy Kulihrášek a paní učitelky Adélka a Jolana se „svými dětmi“ do třídy Smíšek. Tato výměna nastává proto, že paní učitelka Lenka se specializuje na environmentální výchovu, začíná studovat program pro koordinátory EVVO. Zelená třída je proto tématicky lépe vhodná pro práci a činnosti s přírodou